ES Parama

Pagrindinis / ES Parama

UAB PAINA IR KO įgyvendina projektą „Įmonės gamybos procesų modernizavimas, diegiant technologines ekoinovacijas“. Projektas skirtas naujų technologinių ekoinovacijų, kurias įdiegus mažėtų neigiamas poveikis aplinkai ir būtų tausojami gamtos ištekliai, diegimui. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta įmonės gamybinė įranga, patobulinti gamybiniai procesai ir gaminiai, o tai sąlygos gamyboje susidarančių atliekų kiekio mažėjimą, bus taupomi gamtos ištekliai, mažės aplinkos tarša, didės įmonės konkurencingumas.

Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.

Projekto finansavimas – 238 516 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2017 m. rugsėjo 25 d. iki 2019 m. rugpjūčio 26 d.

Back to Top
preloader